Photo Challenge: Close Up

Daily Post’s Weekly Photo Challenge: Close Up

Pan Dulce El Bolillo Houston, TX

Pan Dulce
El Bolillo / Houston, TX

Waterglass Mozza Mia, Minneapolis MN

Waterglass
Mozza Mia / Minneapolis MN

Advertisements